Algemene Voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren we een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Somnium Massage praktijk  gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door een van onze masseurs een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. De massages die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 4. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 5. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan een van ons door te geven.
 6. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan ons vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 7. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 8. De diploma’s / certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 9. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als ons is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 11. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 12. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot twee jaar na uitgifte. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten
 13. Somnium Massage praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 14. Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de massages die Somnium Massage praktijk aan biedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat Somnium Massage praktijk niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.